Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Du er her: WEBPOL > KVALITET > SAMPLING OG VEJNING

Sampling - præcis udvælgelse af deltagere til din undersøgelse

I alle vores undersøgelser vælger vi sammensætningen af deltagerne på tværs af tre eller flere parametre. Typisk køn, alder og geografisk placering, men andre/yderligere kriterier kan også vælges. Udvælgelsen sker med et meget præcist sample-værktøj, som giver Webpol en unik idealfordeling i matriceform - typisk 90 kvoter ved Danmarksundersøgelser.

Se et eksempel på præcisions-sampling


For overskueligheden skyld er her vist et eksempel med kun 30 kvoter.


I takt med dataindsamlingen holder vi øje med om stikprøven "lever op til" disse kvoter, så vi indsamler det rigtige antal mænd/kvinder, i de valgte aldersgrupper, i de valgte dele af landet osv. De mindre afvigelser fra idealet der altid vil være, gøres der typisk op for ved vejning af data.

Vejning - et værktøj til bedre gengivelse af virkeligheden

Målet for Webpol er altid at efterligne virkelighedens sammensætning af målgruppen så godt som muligt. Svarprocenter, svartider og fordi online paneler aldrig kan være 100 % identiske med befolkningen gør, at der vil forekomme mindre afvigelser mellm stikprøven og virkeligheden. Når der er afvigelser fra den ideelle sammensætning, kan det vælges at benytte vejning til at justere stikprøvens sammensætning på plads.

Sådan implementeres vejning

Vejning foregår kort fortalt ved, at alle svar tildeles en vægt, så respondenter i underrepræsenterede kvoter "taler" på vegne af flere, og tilsvarende "taler" respondenter i overrepræsenterede kvoter på vegne af færre.

Herved forbliver stikprøvestørrelsen uændret, mens resultaterne bliver mere retvisende for målgruppen. Webpol bruger matricevejning, hvor der simultanvejes for alle de karakteristika, som indgår i samplingen. Denne vejning kan efter ønske kombineres med en randvejning for eventuelle yderligere kritiske karakteristika som definerer målgruppen.

Har du spørgsmål til metoden, er vores analysekonsulenter glade for at svare på dine spørgsmål og tage en snak om, hvordan dit projekt skal gribes an.

​​​​​​​