Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Du er her: WEBPOL > HVAD > METODEN

Din målgruppe bliver interviewet af vores medarbejdere ved hjælp af online spørgeskemaer

Webpol er specialiseret i online informationsindsamling, hvilket giver plads til at være ekstra skarpe på metode og kvalitet. Derfor takker vi nej til enhver opgave, som ikke kan løses ved hjælp af web-baserede spørgeskemaer.


Metoden til dataindsamling: CAWI (Computer Assisted Web Interviews) frit oversat til ”online spørgeskema besvaret fra pc, tablet, smartphones eller lignende”.

Udvælgelse af deltagere (sampling): Deltagerne til din undersøgelse udvælges ultra-repræsentativt i 3 trin:

Avisrepræsentativitet: Det er væsentligt for undersøgelsers repræsentativitet, at der hverken er for mange eller for få avislæsere blandt deltagerne. Derfor indhenter vi tal for læsning af B.T., Ekstra Bladet, Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken i netop din målgruppe. Tallene bruger vi til at skabe en base med korrekt repræsentation af de 5 avisers læsere (med udsving på højst 3 %).

2. Uddannelsesrepræsentativitet: I de fleste online paneler er de højtuddannede overrepræsenteret, og det er derfor vigtigt at rense ud i basen (da man ellers risikerer at få svar fra for stor en andel af højtuddannede). Webpol indhenter tal for din målgruppes uddannelsesniveau og bruger disse til at gøre basen repræsentativ, før deltagerne til din undersøgelse udvælges.

3. Standard repræsentativitet: Din målgruppe inddeles typisk i 30 kvoter (unikke kombinationer af køn, alder og region), og vi opstiller et ideal for, hvor mange der skal udvælges i hver kvote, for at deltagerskaren bliver repræsentativ for din målgruppe.

Vejning af datasæt:

Efter endt dataindsamling vejer vi resultaterne på plads ved hjælp af idealfordelingen for din målgruppe (de 30 unikke kombinationer af køn, alder og region), sådan at din undersøgelse bliver repræsentativ for målgruppen på køn, alder og region. Ved behov vil vi også anvende vejning på baggrund af uddannelse, så din undersøgelse også er repræsentativ på dette væsentlige område.

Vejning foregår kort fortalt ved, at alle får tildelt en vægt, sådan at respondenter i underrepræsenterede kvoter "taler" på vegne af flere, mens respondenter i overrepræsenterede kvoter kommer til at "tale" på vegne af færre.

Har du spørgsmål til metoden, er du meget velkommen til at kontakte Webpol.I takt med at det er blevet meget let tilgængeligt at indsamle data online, er der kommet flere og flere aktører på markedet for dataindsamling og analyse. Derfor er det afgørende, at man som analysekøber tager stilling til kvaliteten af metoden. 


Webpol lægger stor vægt på dette aspekt, og vi har derfor under menupunktet KVALITET udpenslet komponenterne af online markedsanalyse, påpeget styrker og svagheder ved metoden, og fremstillet Webpols måde at generere viden som skaber reel værdi.Forløbet i Webpols undersøgelser

Webpol er stolte af at kunne overholde ESOMARS (den europæiske brancheorganisation for markedsanalyse) krav til markedsundersøgelser. En typisk undersøgelse gennemgår følgende trin:

 1. Sparring om udformning af spørgeramme
 2. Kvalitetskontrol af spørgeskema med henblik på justeringer i forhold til sprog, logik og flow i skemaet.
 3. Opsætning, test og justering af skemaet
 4. Sampling (udvælgelse af panelister til målgruppen i kvoter så f.eks. køn, alder og geografi følger målgruppens faktiske sammensætning)
 5. Invitationer via e-mail og SMS til de udvalgte panelister
 6. Besvarelser indsamles via online spørgeskema på f.eks. smartphone, tablet eller computer
 7. En eller flere e-mail påmindelser til udvalgte panelister (kvoter med få besvarelser opprioriteres)
 8. Besvarelser indsamles via online spørgeskema på f.eks. smartphone, tablet eller computer
 9. Undersøgelsen lukkes
 10. Datarens og kvalitetskontrol af de indsamlede data
 11. Justering af data ved vejning i forhold til køn, alder, geografi og eventuelt flere parametre
 12. Rapportering i f.eks. Excel, PowerPoint, Word eller PDF

Webpols metode til online markedsundersøgelser - E-mail invitationer -> Besvarelser fra målgruppen -> Afrapportering


​​​ ​​​​​​​​​​