Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Du er her: WEBPOL > HVAD > TEST AF KREATIVT MATERIALE

TEST AF KREATIVT MATERIALE

Før den endelige udgave af kreativt materiale produceres, tester vi gerne, om materialet performer som ønsket. Vi viser materialet i en blinded og en fuld udgave og tester blandt andet om din målgruppe kan gætte kunden/produktet bag, uden at brandet bliver vist.

Der er også mulighed for at gennemføre testen efter launch af kampagnen, for at dokumentere reklameeffekten.

VÆRDI

Du får bedømmelser og hårde fakta fra din målgruppe om, hvordan materialet performer og vurderes samt værdifuld viden, som du kan bruge til at træffe beslutninger om det kreative såvel som indholdet i materialet. Ved samtidig test af flere ”konkurrerende” materialer, får du desuden svar på, hvilket af materialerne der ”vinder”, når målgruppen skal vælge deres foretrukne materiale.

METODE

Dataindsamling: CAWI (Computer Assisted Web Interviews) frit oversat til ”online spørgeskema besvaret fra pc, tablet, smartphones eller lignende”.

Udvælgelse af deltagere (sampling): Deltagerne til din undersøgelse udvælges ultra-repræsentativt i 3 trin:

1. Avisrepræsentativitet: Det er væsentligt for undersøgelsers repræsentativitet, at der hverken er for mange eller for få avislæsere blandt deltagerne. Derfor indhenter vi tal for læsning af B.T., Ekstra Bladet, Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken i netop din målgruppe. Tallene bruger vi til at skabe en base med korrekt repræsentation af de 5 avisers læsere (med udsving på højst 3 %).

2. Uddannelsesrepræsentativitet: I de fleste online paneler er de højtuddannede overrepræsenteret, og det er derfor vigtigt at rense ud i basen (da man ellers risikerer at få svar fra for stor en andel af højtuddannede). Webpol indhenter tal for din målgruppes uddannelsesniveau og bruger disse til at gøre basen repræsentativ, før deltagerne til din undersøgelse udvælges.

3. Standard repræsentativitet: Din målgruppe inddeles typisk i 30 kvoter (unikke kombinationer af køn, alder og region), og vi opstiller et ideal for, hvor mange der skal udvælges i hver kvote, for at deltagerskaren bliver repræsentativ for din målgruppe.

Vejning af datasæt:

Efter endt dataindsamling vejer vi resultaterne på plads ved hjælp af idealfordelingen for din målgruppe (de 30 unikke kombinationer af køn, alder og region), sådan at din undersøgelse bliver repræsentativ for målgruppen på køn, alder og region. Ved behov vil vi også anvende vejning på baggrund af uddannelse, så din undersøgelse også er repræsentativ på dette væsentlige område.

Vejning foregår kort fortalt ved, at alle får tildelt en vægt, sådan at respondenter i underrepræsenterede kvoter "taler" på vegne af flere, mens respondenter i overrepræsenterede kvoter kommer til at "tale" på vegne af færre.

Har du spørgsmål til metoden, er du meget velkommen til at kontakte Webpol.

RAPPORT

Du får 2 typer rapporter og grundigt indblik i, hvordan dine resultater er blevet til

EXCEL med resultater & relevante gennemsnit + Resultater krydset med baggrundsoplysninger + dybt indblik i undersøgelsen (info om sampling, vejning, interviewperiode, tid pr. interview, deltagerbelønning, brugte kreativer, svarprocent mm.)

+ POWERPOINT med grafer af resultater & baggrundsoplysninger (fx køn, alder, region, indkomst, uddannelse)

Derudover får du det endelige spørgeskema (i Word) og et testlink, så du og andre interessenter altid kan tjekke, hvordan deltagerne har fået præsenteret dine spørgsmål.

Ønskes anden/ekstra rapport, kan vi sandsynligvis også levere det – Spørg endelig en af Webpols konsulenter.


PRIS OG PRISGARANTI


Prisgaranti

Et af Webpols 3 kundeløfter er at være ”billigst blandt de bedste” udbydere af markedsundersøgelser. Og det mener vi så seriøst, at vi giver dig prisgaranti (se herunder). Vi anbefaler endda, at du også får tilbud fra mindst en anden kvalitetsudbyder, så du kan sammenligne og få syn for, at du får mest ud af dine analysekroner hos Webpol!

Prisgaranti: Finder du kvalitet på højde med Webpols til samme/lavere pris, giver vi 10% rabat på den fundne pris.** Webpol vil aldrig spørge dig, hvilke udbydere du har fået tilbud fra! I sammenligningen af kvalitet indgår belønning af respondenter, målgruppe, antal interviews, svarprocent, spørgeskemasparring og rapporteringsomfang. Vi forbeholder os ret til at afvise andres tilbud som sammenlignelige med vores og vil naturligvis altid begrunde dette.

Hvis du går op i kvalitet til attraktive priser og ”tal du trygt kan stole på”, kan det altid betale sig at få et tilbud fra Webpol!

Priseksempler:
- Test af kreativt materiale med 5 spørgsmål og 500 interviews fra kr. 6.900,-
- Test af kreativt materiale med 10 spørgsmål og 1.000 interviews fra kr. 11.350,-

Hos Webpol får du altid...

Garanteret bedste pris på undersøgelser
Hjælp til analysedesign og spørgeskema
Engagerede respondenter
Både Excel og PowerPoint rapporter
Analysesparring efter rapportering