Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Du er her: WEBPOL > HVAD > SMAGSTEST

SMAGSTEST

Vil du vide, hvad (potentielle) forbrugere synes om smagen, duften, konsistensen og måske andre egenskaber ved dit produkt eller kommende produkt? Vi uddeler/sender prøver på dine produkter og beder udvalgte deltagere i din ønskede målgruppe om at "afprøve" produkterne og vurdere dem på en række parametre.

Ved en samtidig test af flere produkter – f.eks. 4 smagsvarianter – kan du også få viden om, hvilke(n) af varianterne du med størst fordel kan lancere/markedsføre til målgruppen.

VÆRDI

Du får afgørende viden om dit produkt i form af vurderinger fra din målgruppe. Hvad kan de lide og ikke lide ved produktet (duft, smag, form, konsistens mm.)? Hvorfor synes de hhv. godt/dårligt om smagen? I hvilke situationer ville de købe, spise og evt. servere produktet?

Smagstests gennemføres ofte via fokusgrupper og dybdeinterviews, men online interviews kan i nogle tilfælde være et godt, billigt og hurtigt alternativ, som samtidig giver dig tilbagemeldinger fra et større publikum.

METODE

Dataindsamlingen gennemføres som online interviews, dybdeinterviews eller fokusgrupper og sker over 2 omgange: Første trin er at hverve deltagerne til smagstesten og andet trin er at indsamle bedømmelser/feedback fra deltagerne om smagen af de(t) testede produkt(er). Se mere under ”Fokusgrupper og dybdeinterviews”.

Ved online interviews udvælges deltagerne til din undersøgelse ultra-repræsentativt i 3 trin:

1. Avisrepræsentativitet: Det er væsentligt for undersøgelsers repræsentativitet, at der hverken er for mange eller for få avislæsere blandt deltagerne. Derfor indhenter vi tal for læsning af B.T., Ekstra Bladet, Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken i netop din målgruppe. Tallene bruger vi til at skabe en base med korrekt repræsentation af de 5 avisers læsere (med udsving på højst 3 %).

2. Uddannelsesrepræsentativitet: I de fleste online paneler er de højtuddannede overrepræsenteret, og det er derfor vigtigt at rense ud i basen (da man ellers risikerer at få svar fra for stor en andel af højtuddannede). Webpol indhenter tal for din målgruppes uddannelsesniveau og bruger disse til at gøre basen repræsentativ, før deltagerne til din undersøgelse udvælges.

3. Standard repræsentativitet: Din målgruppe inddeles typisk i 30 kvoter (unikke kombinationer af køn, alder og region), og vi opstiller et ideal for, hvor mange der skal udvælges i hver kvote, for at deltagerskaren bliver repræsentativ for din målgruppe.

Vejning af datasæt:

Det drøftes fra projekt til projekt, om resultaterne skal vejes for at opnå større repræsentativitet.

Har du spørgsmål til metoden, er du meget velkommen til at kontakte Webpol.

RAPPORT

Rapporteringen afhænger af, om smagstesten gennemføres ved hjælp af online interviews, dybdeinterviews eller fokusgrupper. Se mere under ”Fokusgrupper og dybdeinterviews”.

Ved online interviews får du 2 rapporter og grundigt indblik i, hvordan resultaterne er blevet til:

EXCEL med resultater & relevante gennemsnit + Resultater krydset med baggrundsoplysninger + dybt indblik i undersøgelsen (info om sampling, vejning, interviewperiode, tid pr. interview, deltagerbelønning, brugte kreativer, svarprocent mm.)

+ POWERPOINT med grafer af resultater & baggrundsoplysninger (fx køn, alder, region, indkomst, uddannelse)

Derudover får du det endelige spørgeskema (i Word) og et testlink, så du og andre interessenter altid kan tjekke, hvordan deltagerne har fået præsenteret dine spørgsmål.

Ønskes anden/ekstra rapport, kan vi sandsynligvis også levere det – Spørg endelig en af Webpols konsulenter.


PRIS OG PRISGARANTI


Prisgaranti

Et af Webpols 3 kundeløfter er at være ”billigst blandt de bedste” udbydere af markedsundersøgelser. Og det mener vi så seriøst, at vi giver dig prisgaranti (se herunder). Vi anbefaler endda, at du også får tilbud fra mindst en anden kvalitetsudbyder, så du kan sammenligne og få syn for, at du får mest ud af dine analysekroner hos Webpol!

Prisgaranti: Finder du kvalitet på højde med Webpols til samme/lavere pris, giver vi 10% rabat på den fundne pris.** Webpol vil aldrig spørge dig, hvilke udbydere du har fået tilbud fra! I sammenligningen af kvalitet indgår belønning af respondenter, målgruppe, antal interviews, svarprocent, spørgeskemasparring og rapporteringsomfang. Vi forbeholder os ret til at afvise andres tilbud som sammenlignelige med vores og vil naturligvis altid begrunde dette.

Hvis du går op i kvalitet til attraktive priser og ”tal du trygt kan stole på”, kan det altid betale sig at få et tilbud fra Webpol!

Prisen afhænger af, om smagstesten gennemføres ved hjælp af online interviews, dybdeinterviews eller fokusgrupper. Se mere under ”Fokusgrupper og dybdeinterviews”.

Priseksempler (smagstest gennemført vha. online interviews)::
- Hvervning af ca. 200 deltagere og smagstest med 10 spørgsmål fra kr. 14.000,-
- Hvervning af ca. 200 deltagere og smagstest med 30 spørgsmål fra kr. 22.000,-

Hos Webpol får du altid...

Garanteret bedste pris på undersøgelser
Hjælp til analysedesign og spørgeskema
Engagerede respondenter
Både Excel og PowerPoint rapporter
Analysesparring efter rapportering