Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Du er her: WEBPOL > HVAD > IMAGEMÅLING

IMAGEMÅLING

Hvordan ser din virksomheds omverden på virksomheden (og dens konkurrenter)? Med en imagemåling får du svar på dette og en række underliggende spørgsmål om virksomheden (og dens konkurrenter). Hvordan er helhedsindtrykket og hvilke værdier, indtryk, begrænsninger og muligheder forbindes med din virksomhed (og dens konkurrenter)? Undersøgelsen kan rettes mod jeres målgruppe(r) og kan også udvides til at omfatte medarbejdere og eventuelt samarbejdspartnere for at få et større billede af jeres image.

Målingen kan også baseres på interviews med personer, som du leder hen til undersøgelsen, f.eks. via et link på Facebook, LinkedIn, jeres website, nyhedsmail og lignende.

VÆRDI

Den viden, du får, kan især bruges til at skabe en mere hensigtsmæssig oplevelse af din virksomhed på områder, som er afgørende for jeres målgruppe(r). Det kan f.eks. være jeres prispolitik eller distribution, jeres emballager eller reklamekampagner, håndteringen af det sociale ansvar (CSR) med mere. Undersøgelsen kan også afdække, om der er positive indtryk af virksomheden, som I med fordel kan anvende i jeres markedsføring, ved tiltrækning af samarbejdspartnere, i HR-indsatsen etc.

Hvis du vil i dybden med virksomhedens interne image og medarbejdertilfredshed, foreslår Webpol, at du får gennemført en ’Medarbejdermåling (tilfredshed/trivsel, APV)’.

METODE

Bemærk: Hvis målingen gennemføres blandt personer, du selv leder hen til online interviewet (som Webpol har sat op) - f.eks. via et link på Facebook, i nyhedsmail e.l. - bortfalder ”Udvælgelse af deltagere” og ”Vejning af datasæt”.

Dataindsamling: CAWI (Computer Assisted Web Interviews) frit oversat til ”online spørgeskema besvaret fra pc, tablet, smartphones eller lignende”.

Udvælgelse af deltagere (sampling): Deltagerne til din undersøgelse udvælges ultra-repræsentativt i 3 trin:

1. Avisrepræsentativitet: Det er væsentligt for undersøgelsers repræsentativitet, at der hverken er for mange eller for få avislæsere blandt deltagerne. Derfor indhenter vi tal for læsning af B.T., Ekstra Bladet, Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken i netop din målgruppe. Tallene bruger vi til at skabe en base med korrekt repræsentation af de 5 avisers læsere (med udsving på højst 3 %).

2. Uddannelsesrepræsentativitet: I de fleste online paneler er de højtuddannede overrepræsenteret, og det er derfor vigtigt at rense ud i basen (da man ellers risikerer at få svar fra for stor en andel af højtuddannede). Webpol indhenter tal for din målgruppes uddannelsesniveau og bruger disse til at gøre basen repræsentativ, før deltagerne til din undersøgelse udvælges.

3. Standard repræsentativitet: Din målgruppe inddeles typisk i 30 kvoter (unikke kombinationer af køn, alder og region), og vi opstiller et ideal for, hvor mange der skal udvælges i hver kvote, for at deltagerskaren bliver repræsentativ for din målgruppe.

Vejning af datasæt:

Efter endt dataindsamling vejer vi resultaterne på plads ved hjælp af idealfordelingen for din målgruppe (de 30 unikke kombinationer af køn, alder og region), sådan at din undersøgelse bliver repræsentativ for målgruppen på køn, alder og region. Ved behov vil vi også anvende vejning på baggrund af uddannelse, så din undersøgelse også er repræsentativ på dette væsentlige område.

Vejning foregår kort fortalt ved, at alle får tildelt en vægt, sådan at respondenter i underrepræsenterede kvoter "taler" på vegne af flere, mens respondenter i overrepræsenterede kvoter kommer til at "tale" på vegne af færre.

Har du spørgsmål til metoden, er du meget velkommen til at kontakte Webpol.

RAPPORT

Du får 2 typer rapporter og grundigt indblik i, hvordan dine resultater er blevet til

EXCEL med resultater & relevante gennemsnit + Resultater krydset med baggrundsoplysninger + dybt indblik i undersøgelsen (info om sampling, vejning, interviewperiode, tid pr. interview, deltagerbelønning, brugte kreativer, svarprocent mm.)

+ POWERPOINT med grafer af resultater & baggrundsoplysninger (fx køn, alder, region, indkomst, uddannelse)

Derudover får du det endelige spørgeskema (i Word) og et testlink, så du og andre interessenter altid kan tjekke, hvordan deltagerne har fået præsenteret dine spørgsmål.

Ønskes anden/ekstra rapport, kan vi sandsynligvis også levere det – Spørg endelig en af Webpols konsulenter.


PRIS OG PRISGARANTI


Prisgaranti

Et af Webpols 3 kundeløfter er at være ”billigst blandt de bedste” udbydere af markedsundersøgelser. Og det mener vi så seriøst, at vi giver dig prisgaranti (se herunder). Vi anbefaler endda, at du også får tilbud fra mindst en anden kvalitetsudbyder, så du kan sammenligne og få syn for, at du får mest ud af dine analysekroner hos Webpol!

Prisgaranti: Finder du kvalitet på højde med Webpols til samme/lavere pris, giver vi 10% rabat på den fundne pris.** Webpol vil aldrig spørge dig, hvilke udbydere du har fået tilbud fra! I sammenligningen af kvalitet indgår belønning af respondenter, målgruppe, antal interviews, svarprocent, spørgeskemasparring og rapporteringsomfang. Vi forbeholder os ret til at afvise andres tilbud som sammenlignelige med vores og vil naturligvis altid begrunde dette.

Hvis du går op i kvalitet til attraktive priser og ”tal du trygt kan stole på”, kan det altid betale sig at få et tilbud fra Webpol!

Priseksempler:
- Imagemåling med 20 spørgsmål og 1.000 interviews fra kr. 17.000,-
- Imagemåling med 20 spørgsmål til deltagere, du leder hen til undersøgelsen fra kr. 9.000,-

Hos Webpol får du altid...

Garanteret bedste pris på undersøgelser
Hjælp til analysedesign og spørgeskema
Engagerede respondenter
Både Excel og PowerPoint rapporter
Analysesparring efter rapportering